Friday, 27 April 2012

RINGKASAN TENTANG MALAIKAT

 Gambar sebagai hiasan sahaja


by DrJaffry Hassan on Wednesday, April 25, 2012 at 3:13am ·

Sesungguhnya telah kita maklum bahwasanya yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi s.a.w adalah Malaikat Jibril a.s. Kemudian pernahkah kita bertanya-tanya?, apakah malaikat Allah hanya Jibril a.s, atau adakah malaikat yang lainnya? serta apakah tugas mereka?

Malaikat adalah makhluk ghaib yang diciptakan Allah dari cahaya, senantiasa menyembah Allah, tidak pernah menderhakai perintah Allah serta senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Keimanan kepada malaikat mengandung 4 unsur, iaitu:

Pertama: Mengimani adanya mereka.

Iaitu kepercayaan yang pasti tentang keberadaan para malaikat. Tidak seperti yang di fahami oleh sebahagian pemahaman manusia bahwa malaikat adalah hanya sebuah ‘kata’ atau ‘sebutan’ yang bermakna konotasi yang bererti kebaikan atau seumpamanya. Allah S.W.T menyatakan keberadaan para malaikat yang bermaksud: “Sebenarnya (malaikat-malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan, mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya.” (Surah Al-Anbiyaa’: 26-27)

Kedua: Mengimani nama-nama malaikat yang telah kita ketahui, sedangkan malaikat yang tidak diketahui namanya wajib kita imani secara keseluruhannya.

Di antara dalil yang menunjukkan banyaknya bilangan malaikat dan tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali Maha Pencita adalah sebuah hadis sahih yang berkaitan dengan baitul makmur. Di dalam hadits tersebut Rasulullah s.a.w bersabda: “Sesungguhnya baitul makmur berada di langit yang ketujuh setentang dengan Kaabah di bumi, setiap hari ada 70 ribu malaikat yang shalat di dalamnya kemudian apabila mereka telah keluar maka tidak akan kembali lagi.” (HR. Bukhari & Muslim)

Ketiga: Mengimani sifat-sifat malaikat yang kita ketahui.

Sebagaimana contoh sifat Jibril a.s, dimana Nabi menggambarkan bahwa Nabi s.a.w sendiri pernah melihat Jibril a.s dalam sifat yang asli, yang ternyata mempunyai enam ratus sayap yang dapat menutupi cakrawala (HR. Bukhari). Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad dari Abdullah bin Mas’ud ra‘anhu, ia berkata: “Rasulullah s.a.w pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang mempunyai enam ratus sayap, setiap sayap menutup ufuk, dari sayapnya berjatuhan berbagai warna, mutiara dan permata yang hanya Allah sajalah yang mengetahui keindahannya.” (Ibnu Katsir berkata dalam Bidayah Wan Nihayah bahwa sanad hadis ini bagus dan kuat, sedangkan Syaikh Ahmad Syakir rahimahullah berkata dalam Al-Musnad bahwa sanad hadis ini sahih)

Di dalam hadis di atas disebutkan bahwa malaikat memiliki sayap dengan berbagai warna. Hal sebegini menunjukkan kekuasaan Allah S.W.T dan menyatakan bahwa bentuk Jibril ‘alaihissalaam yang mempunyai enam ratus sayap, setiap sayap menutup ufuk. Kita tidak perlu mempersoalkan bagaimana Rasulullah s.a.w dapat melihat enam ratus sayap dan bagaimana pula cara beliau menghitungnya? Padahal satu sayap saja dapat menutupi ufuk.

Selagi hadis tersebut sahih dan para ulama mensahih atau membenarkan sanadnya maka kita tidak perlu membahaskan mengenai kaifiyat (bagaimananya), karana Allah Maha berKuasa serta Maha bijaksana untuk memperlihatkan kepada Nabi-Nya Rasulullah s.a.w akan hal-hal yang tidak dapat dibayangkan dan dicerna oleh akal pemkiran kita yang amat singkat lagi lemah.

Allah S.W.T berfirman, bahwa sayap yang dimiliki malaikat memiliki jumlah bilangan yang berbeda-beda.

“Segala puji bagi Allah, Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Surah. Faathir: 1)

Sifat malaikat yang lain adalah terkadang malaikat itu dengan kekuasaan Allah Maha Agung boleh berubah bentuk menjadi manusia, sebagaimana yang terjadi pada Jibril a.s ketika Allah S.W.T mengutusnya kepada Nabi s.a.w untuk mengajarkan kepada seluruh manusia apa itu Islam, Iman dan Ihsan. Demikian juga dengan para malaikat yang diutus oleh Allah kepada Ibrahim dan Luth a.s, mereka semua datang dalam bentuk manusia. Para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak pernah menderhakai Allah S.W.T.

Keempat, mengimani dengan apa yang kita ketahui tentang pekerjaan-pekerjaan mereka.

Kita mengimani dengan apa yang kita ketahui tentang pekerjaan-pekerjaan mereka yang mereka tunaikan berdasarkan perintah Allah S.W.T, seperti bertasbih (mensucikan Allah) dan beribadah kepada-Nya tanpa kenal erti penat lelah dan tanpa pernah berhenti. Di antara para malaikat, ada yang memiliki tugas khusus, misalnya:

Di antara para malaikat yang wajib setiap orang Islam ketahui sebagai salah satu Rukun Iman, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nama (panggilan) berserta tugas-tugas mereka adalah sebagai berikut:

Jibril – Pemimpin para malaikat, bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para Nabi dan Rasul.
Mikail – Membahagi rezeki kepada seluruh makhluk.
Israfil – Meniup sangkakala (gelombang bunyi pembinasa) pada hari kiamat.
Munkar dan Nakir – Memeriksa amal manusia di alam barzakh.
Raqib dan ‘Atid – Mencatat amal manusia di dunia.
Izrail – Mencabut nyawa seluruh makhluk.
Ridwan – Menjaga pintu syurga.
Malik – Pemimpin Malaikat Zabaniah dan penjaga neraka.
Zabaniah – 19 malaikat penyiksa dalam neraka yang amat bengis dan kasar.
Hamalat al ‘Arsy – Empat malaikat pembawa ‘Arsy Allah, pada hari kiamat jumlahnya akan ditambah daripada empat menjadi lapan.

Harut dan Marut – Dua Malaikat yang turun di negeri Babil.

Darda’il – Malaikat yang mencari orang yang berdoa, bertaubat, minta ampun dan lainnya pada bulan Ramadhan.

Hafazhah (Para Penjaga):
Kiraman Katibin – Para malaikat pencatat yang mulia, ditugaskan mencatat amal manusia.
Mu’aqqibat – Para malaikat yang selalu memelihara / menjaga manusia dari kematian sampai waktu yang telah ditetapkan yang datang silih berganti.

Arham – Malaikat yang diperintahkan untuk menetapkan rezeki, keberuntungan, ajal dan lainnya pada 4 bulan semasa kehamilan ibu.

Jundallah – Para malaikat perang yang bertugas membantu nabi dalam peperangan.

Ad-Dam’u – Malaikat yang selalu menangis jika melihat kesalahan manusia.
An-Nuqmah – Malaikat yang selalu berurusan dengan unsur api dan duduk disinggasana berupa nayalaan api, ia memiliki wajah kuning tembaga.
Ahlul Adli – Malaikat besar yang melebihi besarnya bumi besera isinya dikatakan ia memiliki 70 ribu kepala.
Ar-Ra’d – Malaikat pengatur awan dan hujan.

Malaikat Berbadan Api dan Salju – Malaikat yang setengah badannya berupa api dan salju berukuran besar serta dikelilingi oleh sepasukan malaikat yang tidak pernah berhenti berzikir.

Penjaga Matahari – Sembilan Malaikat yang menghujani matahari dengan salju.

Malaikat Rahmat – Penyebar keberkahan, rahmat, permohonan ampun dan pembawa roh orang-orang shaleh, ia datang bersama dengan Malaikat Maut dan Malaikat ‘Azab.

Malaikat `Adzab – Pembawa roh orang-orang kafir, zalim, munafik, ia datang bersama dengan Malaikat Maut dan Malaikat Rahmat.

Pembeda Haq dan Bathil – Para malaikat yang ditugaskan untuk membedakan antara yang benar dan salah kepada manusia dan jin.

Pententeram Hati – Para malaikat yang mendoakan seorang mukmin untuk meneguhkan pendirian sang mukmin tersebut.

Penjaga 7 Pintu Langit – 7 malaikat yang menjaga 7 pintu langit. Mereka diciptakan oleh Allah sebelum Dia menciptakan langit dan bumi.

Pemberi Salam Ahli Surga – Para malaikat yang memberikan salam kepada para penghuni surga.

Pemohon Ampunan Orang Beriman – Para malaikat yang terdapat disekeliling ‘Arsy yang memohonkan ampunan bagi kaum yang beriman.

Pemohon Ampunan Manusia di Bumi – Para malaikat yang bertasbih memuji Allah dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi.

Nama Malaikat Maut dikatakan Izrail, tidak ditemukan sumbernya baik dalam Al-Quran maupun Hadis. Kemungkinan nama malaikat Izrail didapat dari sumber Israiliyat. Dalam Al Quran dia hanya disebut Malak al-Maut atau Malaikat Maut.

Malaikat Jibril, walau namanya hanya disebut dua kali dalam Al-Quran, ia juga disebut di banyak tempat dalam Al-Quran dengan sebutan lain seperti Ruh al-Qudus, Ruh al-Amin/ Ar-Ruh Al-Amin dan lainnya.

Dari nama-nama malaikat di atas ada beberapa yang disebut namanya secara spesifik didalam Al Qur’an, yaitu Jibril (Surah 2 Al Baqarah: 97,98 dan Surah 66 At Tahrim: 4), Mikail (Surah 2 Al Baqarah: 98) dan Malik (Surah Al Hujurat) dan lain-lain. Sedangkan Israfil, Munkar dan Nakir disebut dalam Hadis....moga dpt manafaat bersama

Saturday, 14 April 2012

20 Amalan Memurahkan Rezeki


Amalan-amalan ini menjadi sebab Allah limpahi hamba-Nya dengan keluasan rezeki dan rasa kaya dengan pemberian-Nya. Berdasarkan konsep rezeki, Allah memberi jalan buat setiap hamba-Nya untuk memperolehi rezeki dalam pelbagai bentuk yang boleh menjadi punca kebaikan dunia dan akhirat. Di antaranya:

1. Menyempatkan diri beribadah

2. Memperbanyakkan istighfar

3. Tinggalkan perbuatan dosa

4. Sentiasa ingat Allah

5. Berbakti dan mendoakan ibu bapa

6. Berbuat baik dan menolong orang yang lemah

7. Tunaikan hajat orang lain

8. Banyak berselawat

9. Buat kebajikan banyak-banyak

10. Berpagi-pagi

11. Menjalin silaturrahim

12. Melazimi kekal berwuduk

13. Bersedekah

14. Melazimi solat malam (tahajud)

15. Melazimi solat Dhuha

16. Bersyukur kepada Allah

17. Mengamalkan zikir dan bacaan ayat Quran

18. Berdoa

19. Berikhtiar sehabisnya

20. Bertawakkal


Kesemua yang disebut di atas adalah amalan-amalan yang membawa kepada takwa. Dengan takwa, Allah akan beri “jalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkan), dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya.” (At-Talaq: 2-3).

Pendek kata, bagi orang Islam, untuk murah rezeki dalam ertikata yang sebenarnya, kuncinya adalah buat amalan-amalan takwa. Amalan-amalan ini menjadi sebab jatuhnya kasih sayang Allah, lalu Allah limpahi hamba-Nya dengan keluasan rezeki dan rasa kaya dengan pemberian-Nya.

Friday, 13 April 2012

Tasbih, Tahmid, Tahlil dan Takbir


Dari Abu Dzar r.a, dari Nabi s.a.w sabdanya:
Setiap orang mempunyai sumber sedekah. Tiap-tiap tasbih, tahmid, tahlil dan takbir adalah sedekah. Amar makruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah. Dan semuanya itu sama nilainya dengan dua rakaat solat Dhuha.


Huraian Hadith:


Beramal ibadah itu bukan setakat di hamparan sejadah (solat) semata tetapi ia meliputi aspek-aspek amalan anggota lahir dan batin di luar sembahyang juga seperti bersedekah, bertasbih, bertahmid dan sebagainya. Pokoknya di setiap kesempatan yang ada perlu diisi dengan amal kebaikan kerana setiap amal akan diganjari dengan balasan yang baik dan begitulah sebaliknya.

Easy Baking 3

Blondies with Chocolate Chips and Walnuts
Ingredients
8 tablespoons (1 stick/ 115gms or 1/2 cup) unsalted butter, melted, plus more for pan
1/2 cup packed light-brown sugar
1/3 cup granulated sugar
1 large egg
1 teaspoon pure vanilla extract
1 cup all-purpose flour, (spooned and leveled)
1 teaspoon salt
1 cup semisweet chocolate chips
1 cup chopped walnuts

Directions
1. Preheat oven to 350 degrees. Brush an 8-inch square baking pan with butter; line pan with a piece of parchment paper, leaving a 2-inch overhang on two sides. Butter paper.

2. In a large bowl, whisk butter and sugars until smooth. Whisk in egg and vanilla. Add flour and salt; mix just until moistened (do not overmix). Fold in 1/2 cup each chocolate chips and walnuts. Transfer batter to prepared pan; smooth top. Sprinkle with remaining chocolate chips and walnuts.

3. Bake until top is golden brown and a toothpick inserted into the center comes out clean, 40 to 45 minutes. Set pan on a wire rack, and let cool completely. Using parchment overhang, lift cake from pan and transfer to a cutting board; cut into 16 squares.
Watch the video how John Barricelli makes delicious blondies with chocolate chips and crunchy from this link ... http://www.marthastewart.com/336484/blondies-with-chocolate-chips-and-walnut?center=0&gallery=275055&slide=256870

Easy Baking 2

Double Chocolate Pudding
Ingredients
2/3 cup sugar
1/3 cup unsweetened cocoa powder (spooned and leveled)
1/4 cup cornstarch
1/4 teaspoon salt
2 1/2 cups full cream milk
4 large egg yolks
2 tablespoons unsalted butter
1 teaspoon vanilla essence
4 ounces bittersweet chocolate, chopped, plus shavings

Directions
1. Place a fine-mesh sieve over a medium bowl; set aside. In a medium saucepan, whisk together sugar, cocoa, cornstarch, and salt. Gradually whisk in milk, taking care to dissolve cornstarch. Whisk in egg yolks.

2. Whisking constantly, heat over medium until the first large bubble sputters, about 8 minutes. Reduce heat to low; cook, whisking, 1 minute. Remove from heat; immediately pour through sieve into bowl. Add butter, vanilla, and chocolate; stir until smooth.

3. Place plastic wrap on surface of pudding (to prevent a skin from forming); chill at least 3 hours (or up to 3 days). To serve, whisk until smooth; divide among serving cups, and garnish with shavings.


************************************************

Chocolate-Covered Bananas
Ingredients
8 ounces (1 cup) semisweet chocolate, chopped
6 popsicle sticks or wooden skewers (takde pun takpe)
2 bananas, peeled and cut crosswise into thirds
1/3 cup coarsely chopped salted peanuts

Directions
1. Place chocolate in a heatproof bowl set over (not in) a pan of gently simmering water. Stir just until melted.

2. Line a baking sheet with waxed paper. Insert a popsicle stick in one end of each banana piece. Dip banana, one piece at a time, in chocolate, spooning on additional chocolate to cover.

3. Sprinkle each banana with peanuts, and set on prepared baking sheet. Refrigerate until chocolate is firm, 20 minutes, or up to 3 days.

Easy Baking 1

Double-Chocolate Brownies
Ingredients
1 stick (1/2 cup or 115grams) unsalted butter, cut into large pieces
6 ounces bittersweet chocolate, chopped
1 1/2 cups sugar
3 large eggs
1/4 cup unsweetened cocoa powder
1/2 teaspoon salt
1/2 cup plus 2 tablespoons all-purpose flour, sifted

Directions
Preheat oven to 350 degrees. Line an 8-inch square baking pan with parchment, leaving a slight overhang on all sides.

Melt butter and chocolate in a double boiler or a heatproof bowl set over a pot of simmering water, stirring until smooth. Remove from heat, and whisk in sugar. Whisk in eggs, 1 at a time, until combined. Whisk in cocoa and salt. Fold in flour until combined.

Pour batter into pan. Bake until set and a toothpick inserted into the center comes out with moist crumbs, 35 to 40 minutes. Let cool slightly in pan, about 15 minutes. Lift brownies from pan using parchment. Remove parchment, and transfer to a wire rack. Let cool completely. Cut into 9 squares.

Cook's Note
To add crunch to the brownies, stir 1/2 cup of walnuts or pecans into the batter.

***********************************************

Chocolate-Chip Brownies
Ingredients
8 tablespoons (1 stick/ 115gm or 1/2 cup) unsalted butter, cut into pieces, plus more for pan
1 cup all-purpose flour, spooned and leveled
1/4 cup unsweetened cocoa powder
1/2 teaspoon baking powder
1/2 teaspoon salt
1 cup semisweet chocolate chips
1 cup semisweet or bittersweet chocolate, chopped
1 1/4 cups sugar
3 large eggs

Directions
1. Preheat oven to 350 degrees. Brush a 9-inch square baking pan with butter. Line bottom and two sides with a strip of parchment paper, leaving a 2-inch overhang on the two sides. Butter paper, and set pan aside. In a small bowl, whisk flour, cocoa, baking powder, and salt; set aside.

2. Place butter and chocolate in a large heat-proof bowl set over (not in) a saucepan of gently simmering water. Heat, stirring occasionally, until smooth, 2 to 3 minutes; remove bowl from pan. Add sugar; mix to combine. Add eggs, and mix to combine. Add flour mixture; mix just until moistened (do not overmix). Add chocolate chips. Transfer batter to prepared pan; smooth top.

3. Bake until a toothpick inserted in center comes out with a few moist crumbs attached, 50 to 60 minutes. Cool in pan for 30 minutes. Using paper overhang, lift brownies out of pan; transfer to a rack to cool completely (still on paper). On a cutting board, using a dampened serrated knife, cut into 16 squares. Store in an airtight container at room temperature, up to 2 days.

****************************************************

Source:
http://www.marthastewart.com/search/apachesolr_search/chocolate%20brownies%20recipe7 Amalan Sunnah Rasulullah


Cintailah sunnah Rasulullah sebagai salah satu bukti kita mencintainya..jom kita amalkan ;D

Sunday, 1 April 2012

Majlis Resepsi Armin & Siti Hajar

Sabtu lepas 31 hb Mac telah berlangsung Majlis Resepsi Menyambut Menantu sepupu Kak Ungku, pasangan Tengku Zaila - Ezani, majlis berlangsung di Convention Centre, Sime Darby, Bkt Kiara, Kuala Lumpur.

Anakanda sepupu iaitu Armin Ezani telah bertemu jodoh dengan pasangannya Siti Hajar Khalit. Pasangan yang secocok sekali, sama cantik, sama padan....sweet couple. Semoga berbahagia hingga ke akhir hayat, insyaAllah. Congrats Armin & Hajar....Gambar-gambar dari photo album kami....

Pasangan pengantin bersama ayahanda & bonda
(dari kiri: anakanda Armin, Siti Hajar, Tengku Zaila & Ezani Abu Bakar)

Pengantin bergambar bersama-sama ayahanda-ayahanda dan bonda mereka
(sempoi aje sepupu-sepupu Kak Ungku......)

Persembahan dari keluarga pengantin lelaki....
Tak sangka pulak ada 'bollywood' artis dalam keluarga kami....

Antara tetamu terhormat adalah
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Nur Zahirah

dan Tun Musa HitamKak Ungku datang bersama-sama suami, anakanda Maulana dan Farhan. Maulana dan Abahnya diberi peluang untuk menghiburkan para jemputan. Maulana menyanyikan lagu-lagu evergreen seperti Fly Me To The Moon, Sway dan My Way. Lagu duet bersama abahnya pula adalah Quando, Quando, Quando dan Can't Take My Eyes of You. Beberapa lagu telah diiringi oleh tiupan saksefon oleh ayahanda pengantin iaitu Ezani Abu Bakar. Awesome performances by the trio.... ;D
Kak Ungku berpeluang untuk bertemu buat pertama kalinya dengan rakan FB iaitu Mddinar Thamrong @ Abang Din dan isterinya Kak Azimah Othman....tak sangka Kak Azimah rupa-rupanya adalah ibu saudara kepada pengantin perempuan....keciknya duia ni, kan...!


Gambar-gambar lain dari photo album kami....Related Posts with Thumbnails