Wednesday, 12 October 2011

Pujian Yang Dibolehkan Dan Yang Tercela

Pujian yang tercela

Yang dimaksud dengan pujian yang tercela adalah pujian yang berlebihan dan pujian yang dapat menyebabkan orang yang dipuji merasa bangga diri (‘ujub).

Dari Abu Bakar ra, beliau menceritakan bahawa ada orang yang memuji temannya yang ada disamping Rasulullah saw. Rasulullah saw bersabda,

ويلك قطعت عنق صا حبك, قطعت عنق صا حبك

“Celakalah engkau, kau telah menggorok leher saudaramu. Kau telah meggorok leher saudaramu!”

Rasulullah saw mengucapkannya beberapa kali. Lalu Rasulullah saw bersabda,

من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه

“Barang siapa yang terpaksa harus memuji saudaranya, maka katakanlah: ‘Aku kira si fulan demikian dan demikian, tetapi Allah-lah yang menilai (keadaan sebenarnya). Aku tidak mahu menilai atas nama Allah (kepada seseorang) demikian dan demikian, jika memang kelebihan itu ada pada dirinya.”

[Hadis sahih, riwayat Bukhari]

“Janganlah engkau tertipu dengan pujian orang lain yang menghampirimu. Sesungguhnya mereka yang memuji tidaklah mengetahui dirimu sendiri kecuali yang nampak sahaja bagi mereka. Sedangkan engkau sendiri yang mengetahui isi hatimu."

“Barangsiapa yang begitu girang dengan pujian manusia, syaitan pun akan merasuk dalam hatinya.”

( Iqozhul Himam Syarh Matn Al Hikam, Ibnu ‘Ajibah, hal. 159, Mawqi’ Al Qaroq, Asy Syamilah)

"Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang bertakwa.” (Qs. Al-Najm; 32)

Dari Abu Musa ra, beliau menceritakan bahawa Rasulullah saw mendengar ada orang yang memuji saudaranya dengan sangat berlebihan. Rasulullah saw bersabda,

أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل

“Kalian telah mematahkan punggung saudara kalian (kalian telah membinasakannya).”

[Hadis sahih, riwayat Bukhari )

Ibnu Baththal menyimpulkan bahawa larangan itu diperuntukkan bagi orang yang memuji orang lain secara berlebihan dengan pujian yang tidak layak dia terima. Dengan pujian ini orang yang dipuji tersebut, dikhuatirkan akan merasa bangga diri, kerana orang yang dipuji mengira bahawa dia memang memiliki sifat atau kelebihan tersebut. Sehingga kadangkala menyebabkan dia tidak bersemangat untuk menambah amal kebaikan kerana dia sudah merasa yakin dengan pujian tersebut.

Oleh kerana itu, para ulama menjelaskan bahawa makna hadis: ‘Taburkanlah debu ke muka orang yang memuji orang lain!’[1] adalah berlaku untuk orang yang memuji orang lain namun dengan cara yang berlebihan.[2]


Pujian yang dibolehkan

Tidak diragukan lagi bahwa memuji orang lain adalah termasuk penyakit lisan, jika menyebabkan orang yang dipuji merasa bangga diri atau jika pujian tersebut dilakukan secara melampaui batas, iaini berlebih-lebihan. Namun, jika pujian itu tidak mengandung hal-hal tersebut di atas, maka hukumnya diperbolehkan.

Imam Bukhari ra memberi judul untuk salah satu bab dalam kitab Shahih beliau: “Bab Orang yang Memuji Saudaranya Berdasarkan Fakta yang Diketahui”. Imam Bukhari menyebutkan bahawa Sa’ad ra berkata, “Tidak pernah kudengar Rasulullah saw menyebut kepada seseorang yang berjalan di muka bumi ini sebagai calon penghuni Surga kecuali hanya kepada ‘Abdullah bin Salam.” (Hadis sahih, riwayat Bukhari)

Rasulullah saw melukiskan sifat ‘Umar bin Khaththab ra sebagai berikut,

ما لقيك الشيطان سا لكا فجا إلا سلك فجا عير فجك

“Jika syaitan berhadapan denganmu pada suatu jalan, nescaya dia akan mencari jalan lain selain jalan yang engkau lalui.” (Hadits sahih, riwayat Muslim)

Pujian yang diperbolehkan untuk diberikan kepada saudara kita adalah pujian yang tidak berlebihan dan orang yang dipuji tidak dikhuatirkan merasa bangga diri, maka pujian seperti ini diperbolehkan. Oleh kerana itu, pujian dengan sesuatu yang sesuai fakta dan dengan sewajarnya sahajalah yang diperbolehkan. Bahkan Rasulullah saw pun dipuji dalam syair, khutbah, dan pembicaraan. Akan tetapi, Rasulullah saw tidak menaburkan debu ke muka orang yang memujinya dengan pujian yang wajar tersebut.


Bagaimana menyikapi pujian ?

Agar dapat menyikapi pujian secara sihat, Rasulullah saw. memberikan 3 contoh yang sangat menarik untuk diteladani.

Pertama, selalu mengawal diri supaya tidak sampai terbuai oleh pujian yang dikatakan orang. Oleh kerana itu, setiap kali ada yang memuji beliau, Rasulullah saw menanggapinya dengan doa:

Ya Allah, janganlah Engkau hukum aku kerana apa yang dikatakan oleh orang-orang itu.” (HR. Al-Bukhari)

Lewat doa ini, Rasulullah saw mengajarkan bahwa pujian adalah perkataan orang lain yang akan menjerumuskan kita. Ibaratnya, orang lain yang mengupas nangka, tapi kita yang kena getahnya. Orang lain yang melontarkan ucapan, tapi malah kita yang terjerumus menjadi besar kepala.

Kedua, menyedari hakikat pujian sebagai topeng dari sisi gelap kita yang tidak diketahui orang lain. Kerana sebenarnya, setiap manusia pasti memiliki sisi gelap. Dan ketika ada seseorang yang memuji kita, maka itu lebih kerana faktor ketidaktahuan dia akan belang serta sisi gelap kita. Oleh sebab itu, Rasulullah saw dalam menanggapi pujian adalah dengan berdoa:

Dan ampunilah aku dari apa yang tidak mereka ketahui (dari diriku)”. (HR. Al-Bukhari)

Ketiga, kalaupun sisi baik yang dikatakan orang lain tentang kita adalah benar adanya, Rasulullah saw mengajarkan kita agar memohon kepada Allah swt. untuk dijadikan lebih baik dari apa yang nampak di mata orang lain. Maka kalau mendengar pujian seperti ini, Rasulullah saw kemudian berdoa:

Dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka kira”. (HR. Al-Bukhari)


Bagaimana cara memuji ?

Ada beberapa teladan yang dapat diambil dari kehidupan Rasulullah saw iaitu di antaranya :

Pertama, Rasulullah saw tidak memuji di hadapan orang yang tersebut secara langsung, tetapi di depan orang-orang lain dengan tujuan memotivasi mereka. Suatu hari, seorang Baduwi yang baru masuk Islam bertanya tentang Islam. Nabi menjawab bahawa Islam adalah solat lima waktu, puasa, dan zakat. Maka Orang Baduwi itupun berjanji untuk menjalankan ketiganya dengan konsisten, tanpa menambah atau menguranginya. Setelah Si Baduwi pergi, Rasulullah saw memujinya di hadapan para sahabat, “Sungguh beruntung kalau ia benar-benar melakukan janjinya tadi.” Setelah itu beliau menambahi, “Barangsiapa yang ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah Orang (Baduwi) tadi.” (HR.Al-Bukhari dan Muslim, dari Thalhah ra.)

Kedua, Rasulullah saw lebih sering melontarkan pujian dalan bentuk doa. Ketika melihat minat dan ketekunan Ibn Abbas ra. dalam mendalami tafsir Al-Qur’an, Rasulullah saw tidak serta merta memujinya. Beliau lebih memilih untuk mendoakan Ibn Abbas ra.: “Ya Allah, jadikanlah dia ahli dalam ilmu agama dan ajarilah dia ilmu tafsir (Al-Qur’an).” (HR. Al-Hakim, dari Sa’id bin Jubair)

Begitu pula, di saat Rasulullah saw melihat ketekunan Abu Hurairah ra. dalam mengumpulkan hadis dan menghafalnya, beliau lantas berdoa agar Abu Hurairah ra. dikurniakan kemampuan untuk tidak lupa apa yang pernah dialpainya. Doa inilah yang kemudian dimakbulkan oleh Allah swt. dan menjadikan Abu Hurairah ra. sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis.

Rasulullah saw pernah bersabda,

إذا رأى أحدكم من أخيه مـا يعجبه, فليدع له بالبركة

“Jika salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudaranya, maka hendaklah dia mendoakannya agar diberikan keberkatan kepadanya.”

(Hadis sahih, riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Ahmad)

Doa mohon keberkatan saat mendapati (melihat) sesuatu yang menakjubkan dirinya pada saudaranya,

مـا شـا ء الله لا قوة إلا بـالله, أللـهـم بارك عليه

Maasyaa Allaah (atas kehendak Allah), tidak ada kekuatan melainkan hanya dengan (pertolongan) Allah. Yaa Allah, berikanlah berkah padanya.”

Imam Nawawi rahimahullahu Ta’ala mengatakan bahwa dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, banyak sekali hadis yang berisi pujian kepada seseorang. Berdasarkan hal itu, para ulama mengatakan bahwa cara mengkompromikan antara hadis-hadis yang kelihatan bertentangan itu adalah dengan memaknai larangan itu berlaku untuk pujian yang berlebihan, pujian yang ditambah-tambah dengan kedustaan atau pujian yang dikhuatirkan akan muncul rasa bangga diri (ujub) di dalam diri orang yang dipuji. Namun, jika tidak dikhawatirkan akan terjadi hal demikian, maka diperbolehkan memuji meskipun dihadapan orang tersebut. Hal ini kerana kesempurnaan ketakwaan, keteguhan akal dan kemantapan ilmu yang dimiliki oleh orang yang dipuji. Bahkan hukumnya menjadi sunnah apabila dengan pujian, maka dia akan memotivasi untuk sentiasa berbuat kebaikan, menambah amal kebaikan, dan memberikan teladan yang baik kepada orang lain.

Allah lebih mengetahui akan hal ini. Wallahu a’lam.


kredit: "KATA-KATA HIKMAH"

0 Yorum var:

Related Posts with Thumbnails